REgulamin obiektu

BASEN ”PLATAN” KOZŁÓW

1. Basen jest obiektem ogólnodostępnym, wejścia rekreacyjne (bilety) odbywają się zgodnie z harmonogramem wstępu umieszczonym w holu basenu/stronie internetowej/Facebook

2. Każda osoba korzystająca z basenu zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem pływalni i przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Wejścia na basen o każdej pełnej godzinie (czas pobytu na terenie pływalni to 45min)

4. Osoby wchodzące na basen zobowiązane są do:

 • zakupienia biletu wstępu
 • pozostawienia w szatni odzieży wierzchniej i obuwia

5. Przebywanie na terenie basenu tylko w stroju kąpielowym i obuwiu zmiennym (klapki)

6. Za odzież osobistą oraz rzeczy pozostawione w szafce ubraniowej, basen nie ponosi odpowiedzialności

7. Na basenie obowiązuje zachowanie należytego porządku, czystości i spokoju

8. Zakazuje się na terenie całego basenu palenia papierosów oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających

9. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby z oznakami chorób stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie mogą przebywać na terenie basenu

10. Każdą osobę korzystającą z basenu obowiązuje bezwzględny nakaz umycia się pod natryskiem przed wejściem do wody

11. Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom obsługi i ratownika sprawującego nadzór nad przestrzeganiem niniejszegoregulaminu

12. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

 • biegać po przebieralni I terenie otaczającym nieckę basenu
 • skakać do wody bez zgody ratownika
 • niszczenia sprzętu i urządzeń basenu,
 • palić papierosy, pić napoje alkoholowe, żuć gumę, spożywać posiłki na terenie otaczającym nieckę, w przebieralni I szatni
 • wchodzić do wody w zegarkach, bransoletkach I innych przedmiotach mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla innych osób
 • fotografować I filmować bez zgody obsługi/ratownika

13. W przypadku stwierdzenia uchybień w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, obsługa/ratownik ma prawo zakazać dalszego korzystania z basenu bez zwrotu kosztów wstępu

14. Wymiary basenu:

 • 16m długości na 8m szerokości
 • głębokość od 1,2m do 1,6m
 • 4 tory