Polityka zwrotów

    1. Nasza usługa tj. rezerwacja miejsca na Ceremonię Saunową nie podlega zwrotowi.
    2. Klient, który uiszcza płatność dokonuje jednocześnie rezerwacji miejsca, które automatycznie nie jest już dostępne dla innego klienta.
    3. Zwrot płatności następuje tylko, gdy podmiot świadczący usługę tj. Ceremonia Saunową z przyczyn technicznych nie może tej usługi zrealizować